ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก
เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 61 ภาค ก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผสานพลัง Chevron Enjoy Science ตั้ง“ศูนย์พัฒนาทักษะพอาชีพด้านยานยนต์ปั้น “ช่างเทคนิค 4.0”
โลกกำลังเข้าสู่ยุค “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่”
ฉีดฟิลเลอร์อันตรายถึงตาบอด
สพฐ.หารือมาตรการป้องการทุจริต
พลังงานของไทยกับ AEC
ธรรมนูญชั่วคราวคงมี 45 มาตรา
ทหารยึดอำนาจการปกครอง
ผบ.ทบ.ห่วงรุนแรง
หาดทรายแก้ว Glass Beach
สามีร่วมแดงหาย 4 เดือน
ราชภัฏโคราช ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
อินโดฯ-มาเลย์ ชี้ด้วยนิ้วชี้..ไม่สุภาพ
อยากเป็นนักบิน
ภาพพายุถล่มสหราชอาณาจักร
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
ลี่เจียง
อินโดฯ-มาเลย์ ชี้ด้วยนิ้วชี้..ไม่สุภาพ
เวียงจันทน์มีวันเวย์ผุดขึ้นหลายสาย
ทักทายภาษาอาเซียน
อนาคตประเทศไทยใน AEC
กรุงเทพจะเปลี่ยนอย่างไรหลัง AEC
การศึกษาในเขมรรับAEC
ทวายประตูบานใหม่อาเซียน
เส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่
ถนน กาญจนบุรี-ทวาย
ทวายคู่แข่งใหม่ของสิงคโปร์
เส้นทางคมนาคมท่าเรือน้ำลึกทวาย
มาเลเซีย
มหาวิทยาลัยนันยาง สิงคโปร์
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
  : โดย เยาว์
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภาวดี แซ่โค้ว
  : โดย อำนวย
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สืบสาน ตำนานนาฏศิลป์ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
  : โดย นางสาวไอยา ช้างแก้ว
 การพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
  : โดย ชำนาญ
 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
  : โดย นายต้องตระการ ดีรบรัมย์
 ครูผู้นำทางวิชาการ 4.0
  : โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 การพัฒนาการสอนบนเว็บ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา จังหวัดสุรินทร์
  : โดย นางเรณู กระจายศรี
การบริหารการศึกษา
ผู้นำ
ความสำคัญของความเป็นครู
รูปแบบ Model
การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิชาการ
การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ ด้านเทคโนโลยี
หนังสือ คุณลักษณะผู้นำฯ ด้านบุคลิกภาพ
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
วินัย จรรยาบรรณ
หลักทฤษฎีและแนวโน้มทางการบริหาร
คู่มือพัฒนาผู้บริหารตามสมรรถนะ
คู่มือประเมินสมรรถนะครู
คู่มือการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ก.พ.
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
หลักในการมอบหมายงาน
การศึกษา
เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 61 ภาค ก
โลกกำลังเข้าสู่ยุค “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่”
ครูดีในดวงใจ 2555
ปรัชญา
ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน
ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน
ครู คือใคร
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
เส้นทางครูมืออาชีพ..ครูผู้ช่วย
หนังสือ เส้นทางครูมืออาชีพ
หนังสือ "สอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือ คุณลักษณะผู้นำฯ ด้านบุคลิกภาพ
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ภาวะผู้นำ
วิทยากร การบริหารการเปลี่ยนแปลง บุคลากร โครงการกองทุนโลก
หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำและการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการทำงาน
ผู้นำ
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือ คุณลักษณะผู้นำฯ ด้านบุคลิกภาพ
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
หลักในการมอบหมายงาน
กรรมการสอบ ป.โท ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำที่ดี
ข้อคิด "ผู้นำ" 29/9/2012
ข้อคิด ผู้นำ 29/9/2012
คำคมผู้นำ 28/9/2012
ข้อคิด "ผู้นำ" 21/9/2012
ผู้นำ /ทีมงานแบบมด
Management Skills VS Leadership Skills
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำและการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการทำงาน
เงินไม่ใช่พระเจ้า
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
หลักในการมอบหมายงาน
ครั้งแรกของโลก Hall แสดงคอนเสิร์ตที่พับเก็บได้
มนุษย์ปวดหัวเพราะต้องเลือก
100 อันดับแบรนด์ยอดนิยมของคนไทย ปี 2013
ลักษณะนิสัยคนจะเป็นเศรษฐี
9 วิธีที่ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ
เขมร "เปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า"
ธปท.ห่วงแบงก์รัฐซ่อนหนี้
การตัดสินใจทางธุรกิจ
คิดต่าง (แกะดำ)
ผู้นำ/ผู้บริหารมือทอง
บ้านหรู SC ASSET
กฎหมายธุรกิจ
แบบทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
การดำเนินการทางวินัย ครู
รวม กฏหมาย พรบ ระเบียบ ข้อบังคับ
พรบ การศึกษา (ฉบับที่ 3) 2553
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา
รวม พรบ. ทางการศึกษา 40 ฉบับ
กฎหมายทั่วไป
การซื้อขายที่ดิน
ระเบียบการเงิน คลัง พัสดุ
คุยกฎหมายกับทนายวันชัย
คุยกฎหมายกับทนายวันชัย
กฎหมายมรดก ที่ดิน
รวมกฎหมายครอบครัว
กิจกรรมและผลงาน
พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๕๐
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
MBA ม. เกริก
หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำและการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการทำงาน
วิทยากร ภาวะผู้นำเพื่อนำทีมงานสู่ความสำเร็จ ผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. จ.เชียงใหม่
วิทยากร ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม. / สพม 31
วิทยากร พัฒนาภาวะผู้นำ ผู้บริหาร ขสมก. กระทรวงคมนาคม
วิทยากร หลักสูตร
วิทยากร การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำทางวิชาการ. ครูเชี่ยวชาญ
วิทยากรภาวะผู้นำ/สถาบันพระปกเกล้า
วิทยากร EDUCA 2013
MBA ที่ ม.เกริก กรุงเทพฯ
ผลงาน / วิทยากร ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
ผลงาน / วิทยากร ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
บรรยาย "ภาวะผู้นำกับความสำเร็จขององค์กร" อบจ. อุบลราชธานี
จิตวิทยา
Happy Workplace
เทคนิคฝึกสมอง
เคลียดกันทั้งปี
เรียนรู้เรื่อง IQ
ลักษณะนิสัยคนจะเป็นเศรษฐี
ภาพลวงตา
นโปเลียน
ไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน
พื้นที่กระเพาะหมู/สมุทรปราการ
จิตวิทยาการเรียนรู้ (หนู ๆ)
มศว เตือนคนรุ่นใหม่เสี่ยงอารมณ์สองขั้ว สุดโต่ง ไร้สุข
ผลวิจัยชี้ “วัยเรียนใช้มือถือ ไม่รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม”
วิธีเติมกำลังใจให้ตัวเอง
แก้หงุดหงิด
วิธีระงับความโกรธ
ต่อต้านคอรัปชั่น
สพฐ.หารือมาตรการป้องการทุจริต
Thailand's Anti-Corruption Drive
คอร์รัปชัน กับ ป๊อด โมเดิร์นด๊อก
การ์ตูนคอรัปชั่น
Question คอรัปชั่น
หอการค้า VS คอรัปชั่น
ดุสิตสัมภาษณ์เรื่องคอรัปชั่น
เหตุแห่งการคอรัปชั่น
ตอบโจทย์ - มือปราบคอรัปชั่น
หากประเทศไทยไม่มีคอรัปชั่น
มองโลกแบบวิกรม...คอรัปชั่น...
ปัญหาการคอรัปชั่นในอินเดีย
การคอรัปชั่นในประเทศจีน
ผลการวิจัยคอร์รัปชั่น
สุขภาพอนามัย
Happy Workplace
ฉีดฟิลเลอร์อันตรายถึงตาบอด
ต้มไข่ให้อร่อย..ยางมะตูม
ปัญหาศีษะล้าน/แก้ได้ด้วยอาหาร
เคลียดกันทั้งปี
เด็ก 8 ขวบ ตายหลังมีเซ็กส์ในคืนแต่งงาน
มนุษย์ปวดหัวเพราะต้องเลือก
พร้อมไหม ! สำหรับวัยเกษียณ
ชายสูงอายุ/มะเร็งต่อมลูกหมาก
อาหารต้านมะเร็ง
กินพาราเซตามอลมาก ระวังตับพัง
ชีวิตสมัยใหม่สมองเสื่อมมากขึัน
ลดอ้วน เสี่ยงผลข้างเคียง
หญิงสูบเป็นมะเร็งมากกว่าชาย
ไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน
เพศศึกษา
เด็ก 8 ขวบ ตายหลังมีเซ็กส์ในคืนแต่งงาน
พัฒนาการของทารกในครรภ์
เมื่อนักกีฬาสาวให้นมลูก
อาการแพ้ท้อง
อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
นกเขาไม่ขันเพราะปั่นจักรยาน?
ทางเลือกของวัยรุ่น
เมื่อลูกมีแฟน (คุยกบลูกวัยรุ่น)
ผู้หญิงแบบที่ผู้ชายไม่อยากจีบ
วิธีจับผิดคนหลอกลวง
ผู้หญิงที่ผู้ชายค้นหา
Pregnant Robot Trains Students การทำคลอด
อุ้มลูกรักถูกวิธี
เพลงรัก
พลีกายมัดใจผู้ชาย (งั้นหรือ)
ศาสนา
วิสาขบูชา
6 จริต
แนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี
พุทธประวัติ (การ์ตูน)
พุทธประวัติ
การ์ตูนสอน ศีล๕ ฉบับ...
ไหว้พระทั่วไทย 2 VDO
ไหว้พระทั่วไทย
Chakra Meditation Balancing & Healing
The Buddha Comes to Sussex
Mae Chee Sansanee (1) VDO
รักแท้..คือ? VDO
ธรรมะสวัสดี VDO
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทวสถาน ศาลาแก้วกู่ หนองคาย
สื่อมัลติมีเดีย
ประเทศไทยแย่ที่สุด
การศึกษาในฟิลแลนด์
ทำงานเป็นทีม / การแก้ปัญหา
แบบทดสอบ บอกความเป็นคุณ
เทคโนโลยีในอนาคต
ครูสมยศ
สอนนอกกรอบ
เงินไม่ใช่พระเจ้า
ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน
วินัย จรรยาบรรณ
หลักทฤษฎีและแนวโน้มทางการบริหาร
คู่มือพัฒนาผู้บริหารตามสมรรถนะ
คู่มือประเมินสมรรถนะครู
คู่มือการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ก.พ.
นำเสนออย่างมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษน่ารู้
English Speaking
การกล่าวเชิญชวน (Would you like to…?)
What would you like to eat?
มาเลเซีย
The best English 37
STUDY ENGLISH IELTS PREPARATION COMPLETE SERIES 2
STUDY ENGLISH IELTS PREPARATION COMPLETE SERIES 1
เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC คลิก
The best English
Going For Lunch
ทักทายกันหน่อย
อ่านอังกฤษให้เข้าใจ
The Classroom
Clock
The Fruit Train - Learning for Kids
ภาษาจีนน่ารู้
repeat the parts of the body
1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
MV เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่ [Waiting for you.]
เพลง ร้องไห้ทำไม เวอร์ชั่นจีน ของเบิร์ด
如来佛 พระยูไล
关羽 กวนอู
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า)
八仙:โป๊ยเซียน
เจ้าแม่กวนอิม 观世音
ประวัติ 增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง)
บทกลอนในสมัยราชวงศ์ถัง 望月怀远 มองจันทร์คิดถึงคนที่อยู่ไกล
นิทานจีนเรื่อง七只小羊 qi1 zhi1 xiao3 yang2 ลูกแพะเจ็ดตัว
โรงภาพยนตร์ 电影院 (บทสนทนาภาษาจีน)
วันเกิด 生日 (บทสนทนาภาษาจีน)
โหลดหนังสือฟรี
การบริหารโภชนาการในร.ร.
หนังสือ เส้นทางครูมืออาชีพ
รูปแบบ Model
มาตรฐาวิชาชพ
มาตรฐาวิชาชพ
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การสร้างเสริมศักยภาพชุมชน
การพัฒนาชุมชนเขตเมือง
หนังสือ "สอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ภาวะผู้นำ กับธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
สอนนอกกรอบ
การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
สาระร้อยแปด
วิทยากร การบริหารการเปลี่ยนแปลง บุคลากร โครงการกองทุนโลก
หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำและการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการทำงาน
นำคณะดูงานสิงคโปร์
เพลง "ร้องไห้ทำไม" - Taxi
ตีท้ายครัว กองละครรักประกาศิต
จะสอนลูกให้รู้จักออมเมื่ออายุเท่าไร
Presentation : ประวัติเมืองโคราช
WOW! BANGKOK THAILAND
Bangkok The City of angel
Made in Thailand (VDO)
KRUNGTHEP MAHANAKHON กรุงเทพมหานคร
จักรยานสู้น้ำท่วม
บ้านใต้ถุนสูง / บ้านลอยน้ำ
Hyundai Sonata 2011 2.0T
2011 Mustang First Drive
Classic car
Motor Classic Shops C92 C95
Volkswagen Beetle Bug Sunroof
dodce classiccar
Building a Lincoln MKT Premiere Limousine
2013 Ford Mustang GT
2013 Hyundai Santa Fe Review
2013 Audi A3
Range Rover โฉมใหม่
Volkswagen Polo ad - skydiver
Ford Capri Documentary
Ford Taunus Tc2 Coupe
รถ งานอดิเรกของชาวซาอุฯ
ทำความสะอาดรถจากของใช้ในบ้าน
แต่งรถเพิ่มราคา


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มเรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย