บทกลอนในสมัยราชวงศ์ถัง 望月怀远 มองจันทร์คิดถึงคนที่อยู่ไกล


望月怀远   - 张九龄

Wang4 yue4 huai2 yuan3 - Zhang1 Jiu3 Ling2

มองจันทร์คิดถึงคนที่อยู่ไกล  - จางจิ่วหลิง

(เฝ้ามองจันทร์คิดคนึงคนอยู่ไกล)
海上生明月,

Hai3 shang4 sheng1 ming2 yue4

ดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือท้องทะเล

(ดวงจันทราลอยเด่นเหนือผืนน้ำ)


天涯共此时。

Tian1 ya2 gong4 ci3 shi2

ไกลสุดหล้าเวลานี้ก็จันทร์ดวงเดียวกัน

(สุดหล้าราตรีนี้จันทร์เดียวกัน)


情人怨遥夜,

Qing2 rne2 yuan4 yao2 ye4

คนมีรักอยู่ไกลแค้นเคืองค่ำคืนที่ยาวนาน

(คนรักไกลเคืองแค้นคืนยาวนาน)


竟夕起相思。

Jing4 xi1 qi3 xiang1 si1

ใจครุ่นคิดถึงด้วยเสน่หาทั้งราตรี

(ใจครุ่นคิดเสน่หายามราตรี)


灭烛怜光满,

Mie4 zhu2 lian2 guang1 mian3

ดับแสงเทียนมีแสงจันทร์อาบฉายส่อง

(แสงเทียนดับมีแสงจันทร์อาบฉายส่อง)


披衣觉露滋。

Pi1 yi1 jue2 lu4 zi1

หยาดน้ำค้างพรมเสื้อคลุมกระจายทั่ว

(วรรคนี้ไม่มีแก้ไข ลืมถามว่า ใช้ได้แล้ว หรือว่าเหล่าซือลืมค่ะ)


不堪盈手赠,

Bu4 kan1 ying2 shou3 zeng4

ไม่สามารถนำมามอบเธอได้        (งง ๆ นะคะ)

(ไม่อาจมอบสองมือประคองส่ง)

(นักกวีก็มักจะสื่อความหมายที่คลุมเครือให้เกิดจินตนาการเช่นนี้แหละ)


还寝梦佳期。

Huan2 qin3 meng4 jia1 qi1

กลับเข้านอนพบกันในความฝัน

(คืนกลับหอพบกันยามหลับฝัน)

 

 

 

 


ผู้แปล    peewa    http://haoxin.exteen.com/20091024/entry

24  ตุลาคม   200901141 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2011-10-18 20:57:57 v : 7691ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา