ธปท.ห่วงแบงก์รัฐซ่อนหนี้


ธปท.ห่วงแบงก์รัฐซ่อนหนี้

บอร์ด กนง.-กนส.ห่วงหนี้ครัวเรือน และกังวลธนาคารของรัฐสนองนโยบายรัฐบาลจนอาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต เหตุมีการซ่อนเร้นภาระหนี้

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. โดยที่คณะกรรมการทั้งสองชุดมีความเป็นห่วงตรงกันในเรื่องของหนี้ครัวเรือนและสินเชื่อบุคคลที่ขยายตัวในอัตราสูง

อย่างไรก็ดี สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพของลูกหนี้สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังอยู่ในเกณฑ์ดี จึงยังไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย แต่อาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้บางกลุ่มได้ในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงการเพิ่มบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินมากขึ้น และได้รับทราบการประสานงานร่วมกันระหว่าง ธปท. กับกระทรวงการคลัง ถึงแนวทางปรับปรุงบทบาทของธนาคารของรัฐในอนาคต

สาเหตุสำคัญที่ห่วงผลกระทบของธนาคารเฉพาะกิจที่อาจมีต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เพราะในช่วงหลังธนาคารรัฐหันมาทำธุรกิจที่แทบจะไม่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ และยังมีบทบาทในการทำภารกิจสนองนโยบายรัฐบาลมาก

“ขณะนี้ไม่รู้ว่ามีการใช้เงินกู้หรือเงินผ่านธนาคารของรัฐมากน้อยเพียงไร และการไปทำสนองนโยบายสร้างภาระความเสียหายให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งเท่าใด หรือสร้างภาระหนี้นอกงบประมาณ หรือหนี้สาธารณะที่ซ่อนเร้นเอาไว้เท่าไร”รายงานข่าวระบุ

นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงว่าจะกระทบกับเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคตหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามประสานหาช่องทางรับรู้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อนำมาประเมินผลกระทบและวางแผนการทำนโยบายเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สำหรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมเห็นว่าความเสี่ยงหลักต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยในปัจจุบันยังเป็นความเสี่ยงจากเศรษฐกิจการเงินโลก ทั้งการแก้ไขปัญหาหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) หรือการต่อมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกา ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปที่ยังต้องใช้เวลาแก้ไข และแนวนโยบายของรัฐบาลใหม่ประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่มการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจการเงินโลก และความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในระยะต่อไป จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ที่ประชุมเห็นว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความเข้มแข็งและพร้อมจะดำเนินการ ในส่วนของเกณฑ์เงินกองทุนตามบาเซิล 3 ได้ แต่สำหรับการปฏิรูปกฎเกณฑ์อื่นๆ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมา ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและยุโรปนั้น ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่ส่งผลต่อระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยตรงมากนัก

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะกรรมการ กนส. กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นตรงกันว่าภาวะเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ที่ยังเป็นข้อกังวลคงเป็นเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ต้องจับตาดูต่อไป ส่วนการนำเกณฑ์บาเซิล 3 มาใช้ยังไม่ใช่เรื่องที่แตกตื่น เพราะสถาบันการเงินไทยแข็งแรง

 

http://money.impaqmsn.com/content.aspx?i33720&ch=22702746 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2012-12-24 10:02:18 v : 5951ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา