เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน


ที่มาภาพ www.google.co.th/search?newwindow=

การพัฒนาผู้ร่วมงาน

                    1. มอบงานที่สำคัญและงานที่ท้าทายความสามารถ  ให้โอกาสเขาได้แสดงความสามารถ

                    2. มอบงานให้เขารับผิดชอบทีละน้อย ๆ   เป็นการพัฒนาเอย่างต่อเนื่องแบบซึมซับไปทีละน้อย

                    3. ยกย่องเมื่อเขาปฏิบัติงานดี  เขาจะประทับใจ และมีแรงจูงใจมากขึ้น     

                    4. แนะนำเพื่อนร่วมงานได้พูดคุย หรือขอคำแนะนำบางอย่างจากเขา

                    5. ส่งไปฝึกอบรมการบริหารหรือสัมมนาอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเพิมศักยภาพ ความแกร่ง

                    6. ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีวัตถุประสงค์ จริงใจ และบ่อย ๆ 

                    7. อย่าแก้ปัญหาให้เขา  ให้เขาได้แก้ปัญหาเขาด้วยตัวพวกเขาเอง หรือกลุ่มของเขา โดยท่านเป็นพี่เลี้ยงก็พอ

                    8. อำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาเขาและทีมงาน 

                    9. พัฒนาเขาให้สามารถรับช่วงงานต่อจากท่านได้ เมื่อท่านไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น03819 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-01-05 09:29:50 v : 5340ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย