อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย


การที่ประเทศไทยเราพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีมานาน 5 ทศวรรษ ได้ถอนรากถอนโคนสภาพสังคมของไทยแบบดั้งเดิมให้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล ทั้งคุณภาพชีวิตในเขตเมืองที่ตกต่ำ ขนาดครอบครัวที่เล็กลง อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่โดยปราศจากพ่อแม่หรือห่างไกลพ่อแม่ที่เพิ่มขึ้น การละเลยและความล้มเหลวในการกระจายการผลิตและรายได้ลงไปสู่ฐานชุมชนหมู่บ้าน ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งเพียงพอที่จะรักษาโครงสร้างและสายใยของสังคมและครอบครัวแบบเดิมไว้ได้ ฯลฯ สภาพเช่นนี้ทำให้เกิด  “เด็กด้อยโอกาส” บนผืนแผ่นดินไทยจำนวนมากยิ่งขึ้นทุกที และจะกลายเป็น “ระเบิดเวลา” ที่สามารถก่อความเสียหายอย่างลึกล้ำแก่สังคมโดยรวมในอนาคตอันใกล้ 

 

โหลดหนังสือ  คลิก03885 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-05-24 01:23:31 v : 4907ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา