สพฐ.หารือมาตรการป้องการทุจริต


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าพบนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อหารือมาตรการป้องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจากผลการหารือมีแนวทางการป้องการทุจริต 2 แนวทาง คือ การป้องกันปัญหาโดยให้ความรู้กับบุคคลากรในสถาบันการศึกษา ซึ่ง สพฐ. และ ป.ป.ช. จะทำบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการป้องกันด้วยกระบวนการจัดการ โดยการวางระบบการคัดเลือกบุคคลากรโดยจัดสอบกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต และการให้ ป.ป.ช. จังหวัดมีส่วนร่วมกับโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ได้มีแนวทางร่วมมือกันขยายโรงเรียนสุจริตให้ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้

ที่มา : ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)04540 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-11-05 07:25:09 v : 5033ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา