ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน


ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ ได้สรุปลักษณะของครูที่ดีในต่างประเทศ  จากหนังสือ “การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21” ที่น่าสนใจไว้ ดังนี้

สหรัฐอเมริกา คุณลักษณะ 10 ประการของครูสอนดี (Great Teachers)

           1. ใส่ใจด้านการสอนและการดูแลนักเรียน

           2. มีการวางเป้าหมายและจุดประสงค์การสอนในแต่ละครั้งอย่างชัดเจนและดำเนินการให้บรรลุผลตามที่ได้วางไว้

           3. มีทักษะการจัดการเชิงบวกในห้องเรียน

           4. มีทักษะการจัดการห้องเรียนที่ดี

           5. การสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

           6. มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง

           7. มีความรู้ด้านหลักสูตรและมาตรฐาน

           8. มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

           9. รักเด็กและรักการสอน        

           10. มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อนักเรียนสูง

            สิงคโปร์ เน้นการเตรียมและพัฒนาการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

มีลักษณะของครูที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านเจตคติและค่านิยม ด้านทักษะ และด้านความรู้ ดังนี้05292 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2015-04-06 11:01:30 v : 5883ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา