โรงภาพยนตร์ 电影院 (บทสนทนาภาษาจีน)


โรงภาพยนตร์ 电影院

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

电影

diànyǐng

หนัง, ภาพยนตร์

电影院

diànyǐngyuàn

โรงหนัง, โรงภาพยนตร์

zhāng

ใบ (ลักษณะนาม)

电影票

diànyǐngpiào

ตั๋วหนัง

座位

zuòwèi

ที่นั่ง

一共

yígòng

ทั้งหมด (ใช้ในการถามราคา)

 

บทสนทนาภาษาจีน

wǒ yào mǎi liǎng zhāng diànyǐngpiào.

A  :  我要买两张电影票。ฉันต้องการซื้อตั๋วหนังสองใบ

nǐ yào mǎi jǐ diǎn de piào?

B  :  你要买几点的票?คุณต้องการซื้อตั๋วรอบกี่โมง

xiàwǔ sān diǎn.

A  :  下午三点。บ่ายสามโมง

nǐ yào nǎ lǐ de zuòwèi?

B  :  你要哪里的座位?คุณต้องการที่นั่งตรงไหน

wǒ yào D8 hé D9, yígòng duōshǎo qián?

A  :  我要D8  D9,一共多少钱?ฉันต้องการ D8 กับ D9  ทั้งหมดเท่าไหร่

wǔ shí kuài.

B  :  五十块。50 เหรียญ00893 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2011-07-09 20:50:25 v : 6813ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา